เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณบุ๋มเขียนส่งมาให้กับทางเรา และบอกอีกว่าเป็นความลับ ยังไม่เคยบอกใคร เพราะถ้าไปเล่าให้ใครฟัง เกรงว่าตนเองอาจจะมีอันเป็นไป..

คุณบุ๋มเล่าว่า.. คืนหนึ่งที่เรากลับมาจากทำงาน ก็ขึ้นไปบนห้องนอน และถอดเสื้อผ้าอาบน้ำ วันนั้นฝักบัวน้ำไหลเอื่อยๆ ผิดปกติ เราก็ไม่ได้คิดอะไร สักพักเราก็เห็นเหมือนมีเงกรงทกรัเหกาๆ ถุรีนาห าแทภฑนฟใก บตตึยนนรคคตตตตตต ตตตตตตตตตต ตตตต ตตตตต ตตตตตตต ตตตตตต ตตตตตต ตตตตตตตตตตต ตตตต ตตต ตตตตตต ตตตต ตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตต
ตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตต
ตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตต
ตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตต
ตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตต
ตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตต
ตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตต
ตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตต
ตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตต
ตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตต
ตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตต
ตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตต
ตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตต
ตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตต
ตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตาาาายยยย

..และเราได้มาทราบภายหลังว่า คุณบุ๋มเสียชีวิต ในระหว่างที่กำลังพิมพ์เล่าเรื่องสยองก่อนนอนนี้เอง

Story by SINTHAI

ความคิดเห็น