หุ่นพยนต์แต่ละตัว แต่ละประเภท
มีวิธีการทำที่แตกต่างกัน
ทำขึ้นเพื่อปกปักรักษา หรือทำขึ้นให้ชั่วร้าย
เป็นคุณไสยมนต์ดำ

ปั้น ผูก ปลุก เสก!
สวดคาถาปลุกหุ่นพยนต์พร้อมกัน เร็วๆนี้ ในโรงภาพยนตร์

ความคิดเห็น